Talentify.me je vzdělávací projekt společnosti talentify GmbH. Ve spolupráci s rakouskými partnery projekt do České republiky přináší Nadace Albatros. Naším cílem je vytvořit udržitelné online prostředí, které pomáhá mladým lidem rozvíjet plně jejich potenciál - bez ohledu na sociální či finanční zázemí rodičů.

Vzájemné doučování žáků

Žáci jsou motivováni k tomu, aby nabízeli doučování mladším žákům nebo žákům jiných škol v okolí, a zvláště těm, kteří pocházejí z prostředí s omezeným přístupem ke vzdělání.

Podpora nadání a sociálních dovedností

Z doučování mohou mít prospěch obě strany: posilují se tím sociální dovednosti a vědomí zodpovědnosti

Nadace Albatros

Nadace Albatros má tři pilíře podpory. Předškolní program podporuje přístup znevýhodněných dětí a mladých lidí do běžných škol všech stupňů. Stipendijní programy zase pomáhají dětem nejen dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání, ale široce podporují rozvíjení osobnosti podle jejich vlastního potenciálu. V neposlední řadě podporuje vzdělání a motivaci pedagogů v inkluzivní pedagogice

https://www.nadacealbatros.cz/

............................................................................................................

Neexistovali bychom, kdyby nebylo našich finančních partnerů a sponzorů.

Vzdělávací ambasadoři

...............................

Nadace Albatros

Dbáme na bezpečnost a ochranu osobních údajů

Je pro nás velmi důležité, abychom zajistili, že k veškerým vašim údajům nebude mít nikdo jiný přístup. Proto věnujeme velkou pozornost tomu, kdo se registruje, a účet otevíráme teprve, až je prokázáno, že registrovaná osoba je aktivním žákem/aktivní žákyní.

Náš tým poskytuje služby přes internet už dlouhodobě. Vyvinuli jsme a spravovali jsme online prostředí v rámci různých systémů a datových center. Máme proto nezbytné znalosti a zkušenosti pro bezpečnou manipulaci s osobními údaji.

Zaregistruj se zdarma

Máš otázky? Rádi na ně odpovíme.

Nápověda talentify.me

.............................................................................................................